Till startsida

Kollegiet för Text- och maktanalys

  • Kollegiet vill bidra till utvecklandet av en pedagogisk textforskning utifrån lingvistiska, idéhistoriska och samhällsteoretiska traditioner
  • Kollegiet vill bidra till utvecklingen av text- och diskursanalytiska metoder och ett text- och diskursanalytiskt synsätt inom pedagogiken
  • Kollegiet samlar forskare, lärare, doktorander och studenter med intresse för texter som sociala handlingar och som maktyttringar
  • Kollegiet vill föra samman deltagare från olika forskningsinriktningar med ett tydligt fokus på text- och diskursanalys
  • Kollegiet vill hålla sig informerad om utvecklingen nationellt och internationellt inom området.

SNABBVAL IPKL

Kontakta kollegiet

Kollegiet för Text- och Maktanalys

Ordförande
Maj Asplund Carlsson
e-post

Sekreterare
Lena Sjöberg
e-post

Kontaktinformation

Kollegiet för Text- och maktanalys

Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Box 300, 405 30 Göteborg

Besöksadress:
Pedagogen hus B, Läroverksgatan 15

Telefon:
031-786 00 00 (vxl)

Till sidans topp

© Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta